Program Leica iCON Office

w Zestawie Podstawowym

Lio_BIMZestaw Podstawowy umożliwia:

 • Transformacje pomiarów Disto S910 lub 3D Disto do rzeczywistych układów projektów
 • Tworzenie i zarządzanie punktami i liniami 3D/2D, np. osnową, konturami placu, drogi, skarp  itp. w postaci graficznej lub tabelarycznej.
 • Swobodne kopiowanie wartości stabelaryzowanych pomiędzy zewnętrznymi aplikacjami środowiska Windows (edytor tekstu, aplikacje MS Office itp.) a programem Leica iCON Office.
 • Podstawowe i zaawansowane obliczenia oraz zadania geodezyjno – budowlane. Np. przecięcie linii 3D, pomiar spadku pomiędzy punktami, wyznaczenie łuku z trzech punktów lub dwóch i promienia, łączenie linii w polilinie, nadawanie rzędnych dla warstwic i innych linii 2D jednym kliknięciem.
 • Łączenie linii w polilinie jednym kliknięciem z ustawianą wartością granicznego sąsiadowania ze sobą łączonych linii składowych.
 • Podgląd i prosta edycja plików AutoCAD *.dwg/*.dxf.
  • „Odchudzanie” plików .dwg/*.dxf na zasadzie usuwania całej zawartości na ukrytych warstwach.
  • Szybkie dołączanie zewnętrznych plików referencji do pliku .dwg w jeden niezależny plik.
  • Eksport warstw 2D/3D do formatów programu i dalsza pełna edycja w 3D, import powierzchni 3D z danej warstwy prosto do plików dla maszyny/do pomiarów w terenie lub obliczeń.
 • Eksport punktów, linii i modeli DTM do formatu Google Earth z bezpośrednim ich podglądem.
 • Tworzenie arkuszy wydruku złożonych z dowolnej konfiguracji własnych plików i ich kolorystyki. Np. plików sytuacyjnych lub szeregu przekrojów poprzecznych przez różne modele i złożenie tego jako całość. Możliwość zapisu tego jako jednego pliku AutoCAD *.dwg/*.dxf.
 • Transformacje pomiarów lokalnych z dalmierzy3D: Disto S910 lub 3D Disto do rzeczywistych układów projektów (geodezyjnych)
 • Transformacje współrzędnych pomiędzy dowolnymi układami odniesienia.
  • Oryginalnie dołączono do procesu instalacyjnego układy dla Polski: 65, 2000, 1992.
  • Łatwe utworzenie nowego układu współrzędnych parametrycznie, np. układ UTM dla dowolnej strefy itp.
 • Podgląd utworzonych modeli (w innym, rozbudowanym zestawie iCON Office) w widoku 2D lub 3D.
 • Import i eksport danych pomiędzy różnymi formatami, np. import modeli 3D powierzchni (DTM) z formatu *.dwg, *.dxf lub *.xml do formatu programu Leica iCON Office lub systemów sterowania maszyn z systemem UMC3D
 • Tworzenie archiwów zip z odpowiednią zawartością dowiązaną do aktualnie otwartego pliku aby po przesłaniu na inną jednostkę możliwe było odtworzenie całej niezbędnej treści.
 • Doskonałe rozwiązanie CAD dla firm, które potrzebują narzędzia do podglądu danych 2D/3D przygotowanych przez geodetów/projektantów lub importu modeli do systemów sterowania maszyn
 • Doskonałe narzędzie dla generalnych wykonawców wykorzystujących systemy 3D podwykonawców, dla których należy przygotować (wyeksportować) modele w formacie systemu UMC 3D

 

Przejdź do sklepu, aby zamówić

Strona poświęcona programowi iCON Office

Pobierz prezentację programu Leica iCON Office